Firma AGMAK służy pomocą przy sporządzeniu dokumentacji dla firm ubezpieczeniowych.
Ważną rzeczą jest sporządzenie zdjęć, czy też końcowego protokołu prac wykonanych podczas pozbywania się szkód zalaniowych.

Tak przygotowana dokumentacja po zalaniu, zawierająca opis, zdjęcia jest gotowa do przedstawienia ubezpieczycielowi i domagania się wypłaty odszkodowania.