Osuszanie z wilgoci budowlanej (technologicznej)

Występowanie wilgoci w nowo budowanym obiekcie jest zjawiskiem normalnym, gdyż wszelkie prace wykończeniowe, takie jak tynkowanie, wylewanie posadzek, kładzenie gładzi szpachlowych czy prace malarskie, zużywają duże ilości wody.

Zawilgocony budynek może generować wysokie koszty, ponieważ ogrzanie zawilgoconych pomieszczeń wymaga 40-50 % więcej energii, niż budynek osuszony prawidłowo.

Firma AGMAK z Lublina oferuje usługi osuszania technologicznego.  Tego typu osuszanie przyśpieszy wykonanie prac wykończeniowych.

W ramach usługi oferujemy:

  • przeprowadzenie pomiarów wilgotności przed i po wykonaniu usługi
  • dowóz oraz montaż urządzeń
  • stały monitoring przebiegu procesu osuszania
  • osuszanie wylewek i tynków
  • rabaty dla stałych klientów z branży budowlanej