Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy kondensacyjnych:

 • urządzenia te przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi oraz okna),
 • należy przestrzegać minimalnej odległości od ścian (zwykle 0,2÷0,5 m),
 • ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność,
 • nie ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła,
 • nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów,
 • nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza,
 • używać osuszacz w zakresie temperatur zgodnym z instrukcją obsługi,
 • zaleca się magazynowanie oraz transportowanie ich w pozycji identycznej z pozycją roboczą,
 • nie jest możliwe uzyskanie parametrów powietrza, przy których punkt rosy leży poniżej 2-5°C
 • jeżeli mamy niższą temperaturę w pomieszczeniu, możemy użyć nagrzewnicy powietrza do podniesienia temp.

Poniższy schemat przedstawia prawidłową eksploatację osuszaczy kondensacyjnych.

Sposób eksploatacji – osuszacze kondensacyjne

Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy adsorpcyjnych:

 • urządzenia przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach,
 • możliwość instalacji osuszacza w pomieszczeniu osuszanym oraz poza nim,
 • poprzez kanały należy odprowadzić wilgotne powietrze na zewnątrz osuszanego pomieszczenia,
 • należy zastosować możliwie najkrótszą instalację kanałów,
 • należy zastosować kanały wykonane ze stali nierdzewnej,
 • nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wynajem osuszaczy i nagrzewnic w Lublinie i okolicach.

tel. 662 566 996

kontakt@agmak.pl