Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy kondensacyjnych:

  • urządzenia te przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi oraz okna),
  • należy przestrzegać minimalnej odległości od ścian (zwykle 0,2÷0,5 m),
  • ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność,
  • nie ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła,
  • nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów,
  • nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza,
  • używać osuszacz w zakresie temperatur zgodnym z instrukcją obsługi,
  • zaleca się magazynowanie oraz transportowanie ich w pozycji identycznej z pozycją roboczą,
  • nie jest możliwe uzyskanie parametrów powietrza, przy których punkt rosy leży poniżej 2-5°C
  • jeżeli mamy niższą temperaturę w pomieszczeniu, możemy użyć nagrzewnicy powietrza do podniesienia temp.

Poniższy schemat przedstawia prawidłową eksploatację osuszaczy kondensacyjnych.

Sposób eksploatacji – osuszacze kondensacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wynajem osuszaczy powietrza i nagrzewnic w Lublinie i okolicach.

tel. 662 566 996

kontakt@agmak.pl